Länkar och andra tips

 

www.socialstyrelsen.se
www.smdf.se insamlingsstiftelsen för muskeldystrofi forskning
www.muskelkampen.com stödjer och samlar in pengar till forskningen mot muskeldystrofi
www.duchenne-information.eu forskningsrapporter
http://en.care-nmd.eu/ Europeiskt projekt om Duchenne som ger ut mycket bra information, t.e.x en Familjerådgivningsbroschyr om behandling av Duchenne
www.mansrundqvist.com Måns hemsida
www.siggestengard.se Sigge har Duchenne och Beckwith-Wiedemanns syndrom
www.anthonysabilities.com The optimist's guide to life
www.alifeworthlivingfilm.com Pushing the limits of Duchenne
www.rickytsang.ca I think I think too much
www.funwheels.se pimpa rullen
www.zoomcamp.se rörelsefrihet åt alla
Studentuppsats att vara föräldrar till barn med Duchennes Muskeldystrofi
Emergency card bra att ha i bilen, i ryggsäcken, i skolan, osv.

Videos

www.youtube.com/brainpPOP Video av Parent Project Muscular Dystrophy som förklarar vad Duchenne Muskeldystrofi är (engelska)
www.youtube.com/ppmd Video av Parent Project Muscular Dystrohpy (engelska)
www.youtube.com The Duchenne Timeline
www.vimeo.com You are not alone with Duchenne Muscular Dystrophy

Böcker

  • Man vet aldrig - jag kan vinna - Boken om Tobias
    kan beställas hos: www.books-on-demand.com
  • Journey of Love A Parent’s Guide to Muscular Dystrophy, på engelska, kan beställas hos: www.mda.org
  • Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk av Christina Renlund, Mustafa Can, Thomas Sejersen www.rb.se/bokhandel
  • Doktorn kunde inte riktigt laga mig Barn om sjukdom och funktionshinder och hur vi kan hjälpa av Christina Renlund www.gothiaforlag.se

Film